banner 2015Світ, що глобалізується, певною мірою стає «міським світом», людина – людиною міста, а сучасна культура – потужно набуває ознак міської культури. Зазначене важко заперечувати, однак, це доки ще не знайшло належного віддзеркалення в наукових теоріях, а без урахування цього не можна сповна осмислювати стратегії розвитку сучасних міст. Цьогорічна конференція вже п’ята, і щоразу її метою є вирішення нагальних проблем міста. Учасники заходу, залежно від своїх професійних уподобань, акцентують увагу на різних аспектах міського життя, виявляючи зацікавленість до міста та інтегруючи евристичні ідеї в певну концепцію його сталого розвитку. Метою розробки такої соціально-філософської концепції, що стосується міста і його громадян, є, з одного боку, організація сучасних форм поселення та інноваційного суспільного виробництва, а з іншого, – осмислення територіальної людської спільноти як певного мультикультурного утворення, здатного до інтеграції своєї життєдіяльності в умовах єдиної соціальної системи, що саморозвивається, отримує власні механізми утримання стійкості та порядку.

megacrossУ ряді наукових праць, представлених у даному збірнику, робиться спроба осмислення важливого геополітичного тренду сьогоднішнього світу, а саме: конкуренція міст. «Світові міста» здійснюють істотний вплив на 3глобальну економіку. Проте, структура економіки крупних українських міст іще не відповідає їх функціям у сучасному глобальному світі. При досить високому рівні промислового виробництва в Україні спостерігається явний дефіцит, що стосується якісних соціальних та інших послуг, у тому числі й тих, які є необхідними для забезпечення нормального функціонування міста – торгівельних, фінансових, інформаційних, юридичних, культурних тощо.

Завантажити збірник статей