1085x1500 sovremennuj DetroitМісто як об’єкт дослідження конференції привернуло увагу представників різних сфер наукового знання: філософів, соціологів, політологів, економістів, істориків, вченых-природознавців, представників технічних наук та, що особливо примітно, – все більше й більше молодих дослідників бере участь в її роботі. Молоді вчені пропонують для обговорення проблеми функціонування міста не лише з точки зору вирішення утилітарних завдань його організації, а й з метою здійснення гуманістичних ідеалів його розвитку як найважливішого культурного центру, як досягнення і водночас онтологічного начала людської культури.

Раціональне вирішення цих проблем передбачає цілісне бачення міста, розуміння його генезису й розвитку як «живого» організму, що несе життєво важливі структури і традиції. Все це потребує з’ясування та наукового обґрунтування основних чинників, що впливають на якісні зміни міського буття, виявлення причинно-наслідкових підстав для перманентної модернізації міста та історичних змін, які стосуються умов формування міського соціуму.

1939e7bc6c806fc957f3f2231ab9603aСучасне місто – це складне, інтегроване в певну цілісність явище, що містить множину різноманітних соціально економічних, політичних, культур-антропологічних процесів. Його можна вважати найкращим звичайним середовищем для дослідження соціальних явищ в усіх їхніх видозмінах, адже сучасні українські міста якнайкраще відтворюють процеси, що відбуваються в суспільстві. Тому так багато уваги на конференції було приділено формуванню міського середовища та напрямкам розвитку міста: від висунення креативних ідей стосовно туристичної галузі, до аналізу сучасних ідей розвитку міста, його недалекого й віддаленого майбутнього. Соціокультурна сфера міста в українській філософії та соціології міста як і раніше залишається маловивченою. Її розгляд з методологічної точки зору дозволяє подолати недооцінювання соціокультурних чинників у генезисі, функціонуванні та розвитку міста.

555471a6d1e4Такі аспекти, як соціокультурний потенціал міста, спосіб життя городян, з точки зору теорії культури найбільш актуально звучали на конференції. Вперше пропонувалося осмислення міста в аспекті всесвітньої наукової спадщини щодо вивчення міст, які володіють унікальними культурними цінностями і являють собою особливу субкультуру цілісної світової культури.

 

 

 Завантажити15399621 Pdf file download icon vector illustration Stock Vector