mexicoМіста без перебільшення можна вважати квінтесенцією людської цивілізації, «точками розвитку», «полюсами зростання», «чинникам модернізації» будь-якої сучасної держави-лідера. Культурно-антропологічні, наукові, соціальні, економічні, технічні, політичні, менеджерські та інші новації, які зароджуються і живуть у містах, динамічно поширюються в суспільстві, змінюючи якість життя і образ думки, світоглядні і життєві орієнтири пересічного громадянина. Сьогодні місто виступає одночасно «генератором» і «каталізатором» усіх цивілізаційних процесів й може бути зрозумілим через систем взаємодії культурного, соціального, економічного, політичного та управлінського чинників.

Місто, без перебільшення, вважається квінтесенцією людської цивілізації, її «нервовим вузлом». Процеси, що відбуваються в містах, суттєво впливають на життя усього суспільства. Образ міста пов’язаний із образом людської культури, що його створила, і найвиразніше виражає сутність культури. При цьому філософські і культурологічні аспекти феномену міста сьогодні ще недостатньо з’ясовані. Ці факти послужили основою для вибору тематики міжнародної Інтернет-конференції, бо особливе місце соціокультурного виміру міста обумовлене самою природою культури як сфери людської діяльності. Саме культура з моменту свого зародження стає полем вироблення граничних сенсів людського буття, зіставленням і випробуванням різних способів життєдіяльності.mega bannerМісто у своєму новому функціонуванні «зламує» регіональні і національні рамки колись ним «збирані» і підтримувані. Сьогодні місто стає акумулятором інтелектуального, людського, культурного, політичного та енергетичного потенціалу сучасного суспільства, а також людської думки, емоцій, почуттів та дій людини. Сучасні зміни – це, перш за усе, зміни «городянина» і його способу життя та духовного світу.

Завантажити збірник матеріалів