night cityСучасне місто поступово стає предметом дослідження філософії, соціології, політології, культурології тощо в різних його ракурсах. Так, місто як фізичний об’єкт включає дослідження житлових умов, міського планування та муніципального проектування. Місто можна вважати головною темою в історії економіки, що сьогодні набуває нового значення в контексті територіального чи регіонального розвитку, коли мегаполіс із його ринковою економікою трактується як центр соціально-економічного зростання, що постійно розширює сферу свого впливу на позаміський простір, безперервно консолідуючи своїми впливами навколишні території та водночас поширюючи норми міського життя за свої межі. Нова якість сучасного міста наочно проявляється у процесі структурування загального соціокультурного простору.

Місто з найдавніших часів виступає головним конструктом культури і цивілізації, їхнім оберегом та чинником розвитку. Учасники Night dynamicміжнародної Інтернет-конференції, в залежності від своїх професійних інтересів, акцентують увагу на різних аспектах міського життя, але в усіх у них виявляється широта інтересів, бо місто, за своєю природною сутністю, «змушує» займатися різноманітними питаннями та інтегрувати різне знання в єдину концепцію «сучасного міста» як «точки» сталого розвитку суспільства. І ці концепції урбанізму все більше набувають соціального характеру: місто сьогодні озуміють не стільки як форму поселення і виробництва, скільки як форму співтовариства, як тип соціальності. Його сутнісною рисою стає інтеграція усіх видів життєдіяльності в єдину систему, що саморозвивається, з власними механізмами підтримки стійкого розвитку і порядку.

Завантажити збірник статей