indexМісто з найдавніших часів виступає конструктом культури і цивілізації. Місто – це і екологія, і економіка, і управління, і повсякденне життя і багато іншого. Учасники нашої конференції, в залежності від своїх професійних інтересів, акцентують увагу на різних аспектах міського життя, але у всіх у них проявляється широта інтересів, бо місто, в силу своєї сутності, «змушує» займатися найрізноманітнішими питаннями та інтегрувати різноманітні знання в деяку єдину концепцію. І ці урбаністські концепції набувають все більше соціального характеру: місто розуміють не стільки як форму поселення і виробництва, скільки як форму спільноти, як тип соціальності, сутнісною рисою якого є інтеграція різноманітних видів життєдіяльності в єдину систему, що саморозвивається, з власними механізмами підтримки стійкості і порядку. Це вже наша десята конференція, присвячена дослідженню філософського і соціокультурного виміру міста.

Сьогодні в центрі аналізу – сучасне місто, включене в нові системи зв’язків, в тому числі в простір інтернету. Місто, що розмежувує свою закритість, втягуючи в свої кордони і системи відносин позаміський простір, що випліскує норми міського життя за свої межі, все більшою мірою виступає в новій якості при структуруванні загального соціокультурного простору. У даний збірник включені тези доповідей, що представляють різні напрямки, теми і етапи досліджень, які демонструють рівні наукової кваліфікації учасників конференції. Побудований за традиційною секційної схемою збірник дає можливість побачити спектр наукової тематики, характерної для дослідників проблем міста. Сформовані за міждисциплінарним принципом і націлені на розгляд одного, хоча і досить широкого концепту «місто», вони дають можливість організувати міждисциплінарний полілог. Ця форма пошуку відповідей на хвилюючі освітньо-наукову громадськість питання є виключно важливою з наукової, методичної та практичної точок зору. Про це говорять і самі назви секцій.

Незважаючи на виражену першість гуманітарних аспектів теми міста, і функціонально-технологічні, і інженерно-конструкторські складові творчості є невід’ємною частиною заявлених учасниками конференції доповідей. Таке представництво наукових досліджень цілком відповідає ситуації, що склалася в урбаністиці сьогодні. Зростаючі можливості інтеграції зусиль дослідників теми міста в культурі і цивілізації, диктують нові вимоги в розумінні ролей міста в сучасному світі, в формуванні нових стимулів пошуку.

imagesУ матеріалах конференції знайшла відображення проблема формування безпечного, комфортного штучного середовища в умовах постійного зростання інформаційного потоку, збільшення числа природних і техногенних катастроф та інших викликів XXI ст. Це нове для цивілізації і культури завдання міста. Вироблена людством стратегія сталого розвитку, парадигма збереження культурної спадщини як загальнонаціонального і загальнолюдського надбання,4 екологізація всіх сфер діяльності людини, пошуки нових методичних підходів, які вбудовують ці уявлення в навчальний і науковий процеси, складають зміст значної частини тез. Разом з тим і традиційні підходи, що відрізняють серію тез, відкривають нові об’єкти, нове творчі знахідки і прийоми, вносять нові знання в різноманітне поле наукових досліджень в міській тематиці XXI ст. Все викладене свідчить про те, що даний збірник як свого роду орієнтир в полі урбаністичних студій буде корисний не тільки тим, хто розпочинає свій шлях в освоєнні наукових методів і осяганні знань, а й педагогам і науковцям

 

15399621 Pdf file download icon vector illustration Stock Vector15399621 Pdf file download icon vector illustration Stock Vector

 Завантажити