Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри.

Закінчив Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, фізико-математичний факультет.

Курси, що читаються: "Філософія" для аспірантів, "Філософія державного управління" для магістрів.

Сфера наукових інтересів: соціальна філософія, філософія державного управління, філософія міста.

 

Публікації:

 1. Корженко В.В. Агломерація міська.
 2. Корженко В.В. Етнокультурна складова «регіоналізації влади».
 3. Корженко В.В. Ключові ідеї сучасної концепції Governance: регіональний вимір.
 4. Корженко В.В. Комплексний підхід до розвитку системи державного управління.
 5. Корженко В.В. Константи довіри.
 6. Корженко В.В.Людські виміри «людськості» людини.
 7. Корженко В.В. Метрополія.
 8. Корженко  В.В. Освітні ініціативи та суспільний поступ.
 9. Корженко В.В. Перспективи становлення громадянського суспільства в Україні.
 10. Корженко В.В. Політичні партії в незалежній Україні: роль та місце у політичній трансформації суспільства.
 11. Корженко В.В. Порівняльний аналіз сучасних парадигм місцевого самоврядування.
 12. Корженко В.В. Становлення концепції Governance у процесі формування сучасного європейського адміністративного простору.
 13. Корженко В.В. Сучасне місто як мультикультурне соціальне середовище.
 14. Корженко В.В.Теоретико-методологічні засади реформування державного управління в трансформаційному суспільстві.
 15. Корженко В.В. Територіальний розвиток в контексті трансгресій постмодерна.
 16. Корженко В.В. Термінологічна система державного управління.
 17. Корженко В.В.Чутливість до соціального перетворення: реабілітація атакуючого ratio.