Доцент кафедри філософії і політології, кандидат філософських наук (доктор філософії)
Освіта
Харківський державний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди, 1995, «Українська філологія»,
Викладач української мови і літератури,
Диплом КБ № 004079

Інститут корекційної педагогіки та психології Київського національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова 2014,
«Корекційна освіта. Тифлопедагогіка»
Тифлопедагог
Професійний досвід

Тема дисертації
«Сміхова культура у творчості М. Хвильового: філософсько-антропологічний аналіз» за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури,
Диплом ДК № 030565  від 29.11.2015